Κρατήστε με ενήμερο για τα Toys Awards 2025

Toys Awards 2023

Bakugan Reboot

Spin Master

Η εταιρία Spin Master, έχοντας σαν απόλυτη προτεραιότητα την δημιουργία προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, προσπαθεί πάντα να εξελίσσεται και να πρωτοπορεί με στόχο την ικανοποίηση των μικρών μας φίλων. To Bakugan, είναι το brand που επιτρέπει στους μικρούς μας φίλους να διαγωνίζονται με τους συμμάχους τους και τους κάνει να νιώθουν μέρος κάτι πολύ μεγαλύτερου. Με τα προϊόντα Bakugan, οι μικροί μας φίλοι έχουν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά με τους φίλους τους καθώς πρόκειται για εξαιρετικό bonding activity. Το επαναλανσάρισμα του brand Bakugan, και συγκεκριμένα η ενασχόληση των παιδιών με οποιαδήποτε μορφή συλλογικού παιχνιδιού, όπως έρευνες δείχνουν, επηρεάζει την διαμόρφωση της κοινωνικής ταυτότητας του νέου ανθρώπου. Η κουλτούρα των συνομηλίκων εκδηλώνεται στο παιχνίδι, όπου τα παιδιά δρουν συλλογικά, μοιράζονται, διαμορφώνουν φιλικές σχέσεις και δικές τους ρουτίνες. Η εταιρία Spin Master, προσπαθεί να είναι «εκεί που είναι το παιδί» και να εξελίσσεται, πάντα με απόλυτο σεβασμό.