Κρατήστε με ενήμερο για τα Toys Awards 2023

Toys Awards 2022

Μπίλιες & Βόλοι: Ένα κλασικό & διαχρονικό παιχνίδι

Α. & Γ. ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕΟι βόλοι της Vacor είναι ένα κλασικό, διαχρονικό παιχνίδι με συλλεκτικό χαρακτήρα, καθώς περνά από γενιά σε γενιά. Η διάκριση αυτή αναδεικνύει επίσης τις πολλαπλές καινοτομίες των βόλων, τη δημοτικότητά τους και την αγάπη των καταναλωτών για αυτούς.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter