Κρατήστε με ενήμερο για τα Toys Awards 2025

Toys Awards 2023

Μαγνητικό Βιβλίο Δημιουργίας Παραμυθιών “My SvooryTales”

Τσιρώνης Α.Ε. Svoora

Ένα πρωτοποριακό παιχνίδι, με τη μορφή βιβλίου, που αποτελείται από 3 σελίδες, οι οποίες αντιστοιχούν στα 3 στάδια αφήγησης: Εισαγωγή, Διήγηση και Λύση. Περιλαμβάνει μαγνητικά στοιχεία, που επιλέγονται τυχαία και τοποθετούνται στις σελίδες. Με βάση τα εικονιζόμενα στοιχεία ο αφηγητής (γονέας ή παιδί) δημιουργεί διάφορες ιστορίες, η καθεμία με τη δική της ξεχωριστή πλοκή! Παράλληλα, διαθέτει χώρο για σημειώσεις/ζωγραφιές. Αποτελεί φανταστικό εργαλείο για γονείς, εκπαιδευτικούς & θεραπευτές, που βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν ένα ισχυρό κίνητρο για αφήγηση. Ενισχύει την περιέργειά τους, τη φαντασία, τη δημιουργική – κριτική σκέψη ενώ παράλληλα αποτελεί και υπέροχο μέσο για κτίσιμο υγειούς συναισθηματικού δεσμού μεταξύ γονέα και παιδιού. Πρόκειται για ένα κλασικό και απλό παιχνίδι δημιουργικής απασχόλησης για οικογένειες, αντίδοτο στην πίεση που ασκείται από την τεχνολογική εποχή. Η απουσία κειμένου το καθιστά κατάλληλο για όλους, ανεξαρτήτως γλώσσας & πολιτισμικού πλαισίου.