Κρατήστε με ενήμερο για τα Toys Awards 2025

Toys Awards 2023

Βιωματικό Παιχνιδι / Spider Play

Spider Play by Kriklani Valentini

Η Κρικλάνη Βαλεντίνη, δημιουργός του βιωματικού παιχνιδιού Spider Play, προσπαθεί μέσω αυτού να επαναπροσδιορίσει το παιχνίδι, εκτός ψηφιακής πλατφόρμας με την διάδραση και την εκπαίδευση ώστε να αποτελέσει μέσω ανάπτυξης και ενδυνάμωσης. Το Spider Play είναι ένα καινοτόμο βιωματικό παιχνίδι στοχοθεσίας που δημιούργησε η ίδια βασιζόμενη στο Smart Model, σε τεχνικές NLP καθώς σε εργαλεία και αρχές παιγνιοθεραπείας. Έρευνα R&D που έχει ήδη διεξαχθεί, έδειξε πολλαπλά ποιοτικά οφέλη για τα παιδιά, τους γονείς και τους παιγνιοθεραπευτές. Το Moto της είναι « Digital Οff- Play Οn » και με αρωγό το Spider Play φιλοδοξεί να βοηθήσει τα παιδιά να βιώσουν τα οφέλη του πραγματικού παιχνιδιού.