Χορηγοί της διοργάνωσης

Τα βραβεία πραγματοποιούνται με την πολύτιμη υποστήριξη των ακόλουθων χορηγών και φορέων

Τιμητική Υποστήριξη

Media Partner

Χορηγοί επικοινωνίας

Διοργάνωση