Κρατήστε με ενήμερο για τα Toys Awards 2025

Toys Awards 2023

The Rubik’s 3×3 Cube Challenge

Spin Master

Η εταιρία Spin Master, έχοντας σαν απόλυτη προτεραιότητα την δημιουργία προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, προσπαθεί πάντα να εξελίσσεται και να πρωτοπορεί. Το πρώτο activation του κύβου Rubik στην Ελλάδα, έχει την μορφή μιας αφήγησης ιστορίας διάρκειας 2 μηνών που επικοινωνεί τη διασκεδαστική και ελκυστική πλευρά του εμβληματικού teaser Rubik’s cube 3×3. Οι πρωταγωνιστές μελέτησαν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και εκπαιδεύτηκαν για την επίλυση και την βελτίωση της ταχύτητας επίλυσης. Η εταιρία Spin Master, προσπαθεί πάντα να είναι «εκεί που είναι το παιδί» και να εξελίσσεται, πάντα με απόλυτο σεβασμό απέναντι στους καταναλωτές. Η εταιρία συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στον χώρο, ενθαρρύνοντας με τα προϊόντα της την ψυχαγωγία και την εκπαίδευση των παιδιών.