Κρατήστε με ενήμερο για τα Toys Awards 2025

Toys Awards 2023

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

The Wonder Room

Η «ΥΠΟΓΡΑΦΗ Παιχνίδια», ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1990 με τη νομική μορφή της ατομικής επιχείρησης. Το αντικείμενο των εργασιών της είναι το λιανικό εμπόριο παιχνιδιών. Το φυσικό κατάστημα στεγάζεται και δραστηριοποιείται επί της Λεωφόρου Περικλέους σε κεντρικό δρόμο της περιοχής του Χολαργού στην Αθήνα. Με την πολυετή λειτουργία της, την διαφήμιση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε γνωστούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, η επιχείρηση έχει αποκτήσει ένα σημαντικό πελατολόγιο, ένα άριστο όνομα και μία αναγνωρίσιμη εμπορική επωνυμία στην τοπική και ευρεία αγορά λόγω της ποικιλίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας των προϊόντων της, αλλά και της προσωπικής επαφής με τους πελάτες της.